Homoniem

Een homoniem is een woord met dezelfde klank en spelling, maar met verschillende betekenissen. Zo kan met het woord school een leerinstelling bedoeld worden, maar duidt het ook op een groep vissen. Bij het gebruik van een homoniem in een zin, wordt door nagenoeg iedereen direct de betekenis ervan herkend. In enkele gevallen kan het echter tot verwarring leiden.

De indeling wat betreft homoniemen is niet voor iedereen gelijk. Volgens bijvoorbeeld Van Dale (2005) zijn ook hart en hard homoniemen. Onze Taal onderscheidt ze echter als homofonen en benoemt ook de terminologie homografen.

Bron:  dbnl, taalunieversum.org en Onze Taal