Jou of jouw?

Heb je jouw boek meegenomen? En is die kat van jou?

Twee maal jou, maar de ene keer met een -w en de andere keer zonder. Hoe weten we nou wanneer welke vorm gebruikt moet worden?

JOUW

Jouw is een bezittelijk voornaamwoord en staat voor het bezit. We schrijven het alleen met een -w als het woord zelf ook het bezit aangeeft. Andere voorbeelden van bezittelijke voornaamwoorden zijn: mijn, uw, zijn, haar, ons/onze, jullie en hun.

Jouw wordt bijvoorbeeld gebruikt bij: jouw boek, jouw zus of jouw fiets.

JOU

Jou is een persoonlijk voornaamwoord. Jou zonder -w kan ook bezit betekenen, maar wordt in dat geval vooraf gegaan door het voorzetsel van. Die zus van jou…

Jou in de vorm van een persoonlijk voornaamwoord zien we bij: zij wil jou een vraag stellen of ik heb jou lang niet gesproken. Jou kan in dit geval vervangen worden door een ander persoonlijk voornaamwoord, zoals u of hem.

Welke vorm?

Is er twijfel of jou of jouw gebruikt moet worden? Verander het woord jou(w) dan in mij of u.

Jou = mij/u en jouw = mijn/uw.

Hebt u uw boek meegenomen? Uw is met een w, jouw boek is dus ook met een w.

Bron: Taaladvies.net, Beter Spellen, Onze Taal.