Weids en wijds

Vanuit onze B&B geniet u van een weids uitzicht. Of is het wijds?

In dit geval verwijzen we naar een ver, groots uitzicht dat niet belemmerd wordt door andere gebouwen en dergelijke. We spreken daarom van weids. Het woord is afgeleid van weide (‘jacht’) en heeft als betekenis ‘luisterrijk’ of ‘groots’.

Wijds daarentegen is een vervoeging van wijd en heeft de betekenis van ‘ruim’ of ‘los’ (bijvoorbeeld bij kleding).  

Onder invloed van…

Het woord weids betekende in eerste instantie ‘luisterrijk’ of ‘indrukwekkend’. Onder invloed van het woord wijds heeft het echter een betekenisontwikkeling ondergaan en een meer ruimtelijke betekenis gekregen. Weids wordt nu veelal gebruikt om aan te geven dat iets ruim, groots of indrukwekkend is. Hierbij kan men kan denken aan weids uitgestrekte landerijen, weidse polders of weidse gebaren.

Bron: Taaladvies.net, Onze Taal en Encyclo.nl