Van te voren?

Iemand zei laatst dat hij dat hij dat eerder had willen horen. Bedoelde hij van tevoren, van te voren of vantevoren?

Juiste spelling

De correcte spelling is van tevoren en betekent ‘vooraf’ of ‘voor die tijd’. De woorden dienen niet met twee spaties geschreven te worden en ook niet aan elkaar. Enkel woorden die in de loop der jaren tot één woord zijn samengesmolten, worden ook zo geschreven.

Vele deskundigen houden zich aan de officiële spelling. Alleen Onze Taal noemt de site Spellingste.nu. Volgens deze site mag ook de spelling vantevoren gebruikt worden.

Bron: De Schrijfdokter, Onze Taal, Spellingsite.nu, Taaladvies.net, Van Dale online