Twents of twents dialect?

Gisteren zag ik ‘De beentjes van Sint-Hildegard’. Een prachtige film over het los willen breken uit vastgeroeste patronen. De voertaal in dit komische drama was het Twents dialect. Of moeten we eigenlijk twents schrijven?

Spellingsregels

Er gelden een aantal regels voor het schrijven van hoofdletters. Zo krijgt het eerste woord van een zin altijd een hoofdletter. Begint de zin met een teken (zoals een apostrof), dan krijgt het tweede woord een hoofdletter. Verder krijgen personen en zaken die als heilig worden beschouwd een hoofdletter. Ook persoonsnamen en aanduidingen van vorstelijke personen, staatshoofden en kabinetsleden krijgen een hoofdletter als de staatsrechtelijke functie bedoeld is. Net als namen van organen, verenigingen, instellingen, bedrijven en diensten.

Een taal- of dialectnaam krijgt in alle gevallen een hoofdletter, zowel bij een zelfstandig gebruikte taalnaam als het bijvoeglijk naamwoord. Voorbeelden hiervan zijn het Twents dialect en het woord Duits in de zin: ‘Spreek jij Duits?’

Aardrijkskundige namen krijgen, net als afleidingen van en samenstellingen met aardrijkskundige namen, een hoofdletter. Namen van feestdagen en historische gebeurtenissen worden in veel gevallen met een hoofdletter geschreven (bij samenstellingen en afleidingen niet). Culturele, maatschappelijke en religieuze stromingen krijgen deze hoofdletter echter niet.

Maakt u gebruik van afkortingen, dan gelden er specifieke regels. Zo schreef ik eerder over de correcte spelling van een bv.

Bron: Woordenlijst.org, Spelling site en Woorden.org