Teveel of te veel?

Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u twijfelt of het teveel of te veel is? Wat is bijvoorbeeld de juiste schrijfwijze van de zin: Dit bord met eten is teveel/te veel voor mij?

In dit geval is te veel de juiste spelling. Te veel heeft de betekenis ‘meer dan gewenst’. Wanneer de twee woorden aan elkaar geschreven worden is de betekenis anders. Het gaat dan om ‘overmaat’. Teveel (aan elkaar) is een zelfstandig naamwoord.

Ezelsbruggetje

Om de juiste spelling van teveel en te veel bestaat veel twijfel, bij te weinig gebeurt dat eigenlijk nooit. Het is daarom handig om te weten dat het invullen van te weinig als ezelsbruggetje kan dienen bij de juiste spelling van teveel/te veel. Wanneer u te veel kunt vervangen door te weinig dienen de twee woorden los van elkaar geschreven te worden.

In bovenstaand voorbeeld kan te veel vervangen worden door te weinig. De juiste schrijfwijze van de zin is dan ook: Dit bord met eten is te veel voor mij.  

Bron: Onze Taal, Van Dale Online