Werken als zzp’er, zzper of zzp-er?

De juiste spelling van de afkorting van een zelfstandige zonder personeel is zzp’er. We schrijven het met kleine letters, zonder punten, en met een apostrof voor het achtervoegsel -er.

Het achtervoegsel -er is overigens eigenlijk overbodig (ik ben geen zelfstandige-zonder-personeler), maar is inmiddels tot standaardvorm geworden. Het is een suffix dat door iedereen op dezelfde wijze wordt gebruikt. Een suffix een woorddeel dat op zichzelf niets betekent, maar aan het eind van een ander woord wordt toegevoegd.

Waarom zo? 

De afkorting zzp’er wordt met kleine letters geschreven, omdat hoofdletters alleen gebruikt worden bij eigennamen en in een paar ingeburgerde gevallen. Ook bij veel medische en technische (deels uit andere talen afkomstige) termen worden hoofdletters gebruikt om onduidelijkheden te voorkomen.

Punten in een afkorting gebruiken we alleen bij ‘echte afkortingen’. Deze worden nooit letter voor letter, maar voluit worden uitgesproken. Dat er in zzp’er ook geen verbindingsstreepje wordt gebruikt, maar een apostrof is een basisregel. Als je het suffix -er plakt achter een initiaalwoord, verbind je de twee woorddelen met een apostrof. Het woord mag niet aan elkaar geschreven worden, omdat zzp letter voor letter uitgesproken wordt.

Bron: Onze Taal en Taaleidoscoop