BV of bv?

Wanneer je schrijft over een besloten vennootschap is het niet ongewoon het woord af te korten. Je moet dan wel weten hoe. Is het met hoofdletters of kleine letters en worden de letters gescheiden door een punt of niet?

Besloten vennootschap wordt afgekort als bv. Het onderliggende woord is geen naam en betreft een ingeburgerde afkorting, net als cd, wc en vwo. Bij het uitspreken van de afkorting spreek je de letters bovendien één voor één uit. Dit maakt het een initiaalwoord en zorgt ervoor dat er geen punten geschreven worden tussen de letters.

Uitzondering op de regel

Wordt de afkorting gebruikt in een bedrijfsnaam, dan mag BV wél met een hoofdletter geschreven worden. Het betreft dan namelijk wel een naam.

Bron: Schrijven Online en Onze Taal