Onder andere of onder anderen?

“Onze lampen hangen onder andere in sportscholen, winkels, zorginstellingen en horecagelegenheden… ” Klopt deze zin? Jazeker! Moet het niet onder anderen zijn? Nee!

‘Onder andere’ gebruiken we bij een verwijzingen naar dingen en dieren. ‘Onder anderen’ wordt gebruikt als het om personen gaat en het betrekking heeft op verwijzingen naar concrete individuen.

Verwijst u naar een groep mensen, dan gebruiken we ‘onder andere’ (onder andere Jong Oranje heeft zich geplaatst). Tenzij het om een verwijzing naar een groep individuen gaat. Dan is het ‘onder anderen’ (er waren onder anderen veel Engelsen en Fransen).

Een uitgebreide uitleg vindt u hier: https://onzetaal.nl/taaladvies/onder-andere-onder-anderen/