Staat er een leesteken aan het eind van een opsomming?

In mijn teksten gebruik ik regelmatig opsommingen. Zo kan ik belangrijke zaken puntsgewijs weergeven. Of er achter deze opsommingen een punt moet, hangt er van af of de opsomming uit losse stukken zin of hele zinnen bestaat.

  • Opsommingen die uit woordgroepen of delen van zinnen bestaan, eindigen met een puntkomma en de laatste opsomming krijgt een punt.
  • Bestaat de opsomming slechts uit een enkel woord of een klein groepje woorden, dan kunnen leestekens soms volledig weggelaten worden.
  • Opsommingen die uit hele zinnen bestaan, beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt.

De inleidende zin van een opsomming eindigt altijd met een dubbele punt.

Regels voor opsommingen zijn overigens slechts richtlijnen. Het gaat er bij opsommingen vooral om dat het er weloverwogen en overzichtelijk uitziet.

Bron: Onze Taal